stresVysvetlenie: súhrn pocitov spôsobených provokujúcimi činiteľmi rôzneho druhu, napríklad infekčnou chorobou, chladom, duševným pohnutím, šokom z telesného poranenia a pod.
stres
Ohodnoťte
« Späť na slovník