Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-10

Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH

Medzinárodná klasifikácia chorôb je systém položiek, ktorými sa označujú jednotlivé choroby a ich varianty.

Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-10 má oficiálny a úplný názov – Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov, zaužívaná skratka MKCH alebo MKCH-10, medzinárodne ICD alebo ICD-10. Slúži  ako štandardný nástroj slúži pre klinické použitie, porovnateľnosť dát v epidemiológii, v štatistike, používa sa pre zdravotnícky manažment a rozhodovanie o alokácii zdrojov.

Aktualizácia MKCH-10 pre rok 2016 (MKCH-10-SK-2016) bola spracovaná v kontexte potrieb DRG systému a zároveň s ohľadom na potreby pre široké použitie v ostatných oblastiach. Medzinárodná klasifikácia chorôb, tabelárny zoznam MKCH-10- SK-2016 ako systematicky triedený a hierarchicky usporiadaný zoznam chorôb (položiek) s ustanovenými a dohodnutými vzťahmi medzi položkami bola pre lepšiu orientáciu užívateľov spracovaná v elektronickej verzii.

Kapitoly

[kkstarratings] [ssbp]