Minerály

minerályMinerály sú dôležitou zložkou vo výžive človeka, do organizmu vstupujú predovšetkým prostredníctvom potravy a nápojov, vody, niekedy aj vdychovaným vzduchom a cez kožu. Ich úloha je mnohostranná. Sú nepostrádateľné pre správny vývin kostry, sú významným faktorom vnútorného metabolizmu, zúčastňuje sa tvorby enzýmov, hormónov, vitamínov a iných pre život nevyhnutných látok.

Rozdelenie minerálov

Minerály je možné rozdeliť na:

  • Makroprvky – ktorých denná potreba sa pohybuje v rozsahu niekoľkých stoviek miligramov (Ca, P, Na, K, Cl, Mg a S
  • Stopové prvky – ktorých koncentrácie v tkanivách sú nižšie ako 50 mg / kg a je potrebné ich dodávať v množstve niekoľkých mikrogramov až miligramov (Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Mo, I, F, Se, Cr, Ni, Si, V , B a ďalšie ako Li, Sn, Al, As, Cd, Pb, Hg)

V tele sa môžu tieto látky nachádzať v rôznom množstve. Môžeme ich v tele mať buď nadbytok, nedostatok, alebo vyvážené množstvo, ktoré je pre ľudský organizmus najoptimálnejšie a o tento ideálny stav by sme sa mali zaujímať a snažiť. Pri nevyváženom množstvo minerálnych látok dochádza vo veľmi krátkej dobe k výrazným zdravotným komplikáciám (napr. Poškodenie orgánov a tkanív).

Príjem minerálov

Dôležitý je obsah minerálov v bežnej strave, ich stráviteľnosť a využiteľnosť v organizme, a navyše ich vzájomné pôsobenie, rovnako tak ako rýchlosť ich vylučovania. Z týchto dôvodov by sme sa mali zaujímať aj o formu, akú minerálne látky užívame ako doplnky stravy.

Telo využije plne len tie látky a v takej forme, kedy sú dobre rozpustné vo vhodnom prostredí v tele tak, aby mohli začať žiadané pre organizmus ideálny biochemické procesy. Stráviteľnosť niektorých prvkov má i ekologický dopad, pretože znižuje zaťaženie životného prostredia ich nestráveným podielom v stolici.

Aby v organizme pôsobili správne, mali by byť prijímané v optimálnom množstve po celý život v závislosti na aktuálnom zdravotnom stave človeka. Ideálne po porade s lekárom alebo lekárnikom.