Vitamíny

vitaminyVitamíny sú organické látky, ktoré sú dôležité pre fungovanie ľudského organizmu. Organizmus ich nevyhnutne potrebuje na svoju existenciu a keďže si ich (až na niektoré výnimky) nedokáže sám syntetizovať, musí ich prijímať z potravy.

Pomáhajú udržať rovnováhu metabolizmu v tele, sú nevyhnutné pre správnu funkciu orgánov, tkanív, svoj význam majú aj pri reprodukcii a raste. Keďže ľudské telo si nedokáže všetky vitamíny vyrobiť samo, je potrebné ich prijímať aj v potrave.

Typy vitamínov

Existuje 13 základných typov vitamínov.  V ľudskom organizme majú vitamíny funkciu katalyzátorov biochemických reakcií. Podieľajú sa na metabolizme bielkovín, tukov a cukrov.  Pri nedostatku vitamínov sa môžu objavovať poruchy funkcií organizmu, alebo aj veľmi vážne ochorenia. Taktiež aj nadbytok vitamínov môže byť pre organizmus škodlivý. Vitamíny sú nutné pre udržanie mnohých telesných funkcií a sú schopné posilňovať a udržovať imunitné reakcie.

Vitamíny sa zapájajú do celej škály procesov v mnohých systémoch ľudského organizmu. Väčšina z nich sa podieľa ako súčasť enzýmov na dôležitých procesoch látkovej premeny. Označovanie jednotlivých vitamínov písmenami latinskej abecedy má historický pôvod a poradie je dané iba časom, kedy boli objavené.

Vitamíny sa delia na:

  • rozpustné v tukoch
  • rozpustné vo vode
[sfbp]