Podrobnejšie diagnózy:


Nepatria sem:

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Bližšie neurčená systémová autoimunitná choroba (M35.9)
Určité stavy vzniknuté v perinatálnom období (P00 – P96)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
Choroba HIV (B20 – B24)
Komplikácie gravidity, pôrodu a šestonedelia (O00 – O99)
Nádory (C00 – D48)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 – R99)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.