Podrobnejšie diagnózy:


Patria sem:

Choroby, ktoré sa vo všeobecnosti uznávajú ako nákazlivé alebo prenosné

Nepatrí sem:

Bacilonosičstvo alebo vylučovanie mikróbov, vrátane podozrivých prípadov (Z22.-)
Určité lokalizované infekcie – pozri príslušné kapitoly podľa orgánových sústav
Infekčné a parazitové choroby, ktoré komplikujú graviditu, pôrod a šestonedelie [okrem tetanu v spomenutom časovom období] (O98.-)
Infekčné a parazitové choroby, ktoré sú špecifické pre perinatálnu fázu [okrem novorodeneckého tetanu, vrodeného syfilisu, perinatálnej HIV-choroby] (P35 – P39)
Chrípka a iné akútne infekcie dýchacích ciest (J00 – J22)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.