Podrobnejšie diagnózy:


Nepatria sem:

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Infekčné a parazitové choroby (A00 – B99)
Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00 – P96)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
Komplikácie v gravidite, počas pôrodu a v šestonedelí (O00 – O99)
Lipomelanotická retikulóza (I89.8)
Nádory (C00 – D48)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00 – R99)
Systémové choroby spojiva (M30 – M36)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.