Podrobnejšie diagnózy:


Táto kapitola umožňuje klasifikáciu vonkajších udalostí a okolností ako príčin poranení, otráv a iných nepriaznivých účinkov. Kód z tejto časti má slúžiť ako doplnok základného kódu z inej kapitoly. Najčastejšie prichodia do úvahy kódy XIX. kapitoly Poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.