Podrobnejšie diagnózy:


Nepatrí sem:

Poranenie novorodenca pri pôrode (P10 – P15)
Poranenie matky počas pôrodu (O70 – O71)
Hojenie zlomeniny v malpozícii (M84.0-)
Nespojenie koncov zlomeniny [pseudoartróza] (M84.1-)
Patologická zlomenina (M84.4-)
Patologická zlomenina pri osteoporóze (M80.-)
Stresová zlomenina (M84.3-)

V tejto kapitole sa používa časť S na kódovanie rôznych poranení jednotlivých častí tela. Časť T slúži na kódovanie poranenia viacerých alebo bližšie neurčených častí tela, aj na kódovanie otráv a niektorých iných následkov vonkajších príčin.
V nadpisoch katégorií, ktoré opisujú poranenia na viacerých miestach, spojka “s” znamená, že sú postihnuté obidve oblasti, a spojka “a” znamená, že je postihnutá jedna z uvedených oblastí alebo obidve.
Princíp mnohopočetného kódovania poranení by sa mal dodržiavať, kedykoľvek je to možné.Kombinovanie kategórií pre mnohopočetné poranenia sa má použiť v tých prípadoch, keď jednotlivé stavy nie sú dostatočne opísané, alebo ak sa pre primárne zatriedenie zdá vhodnejší údaj jedného kódu• Inak sa majú jednotlivé poranenia označiť osobitne. Pravidlá a smernice kódovania chorôb alebo úmrtí v 2.dieli sa majú takisto dodržiavať.
Časť S a kódy T00 – T14 a T90 – T98 obsahujú typy poranení v  rámci trojmiestnej klasifikácie, ako je uvedené nižšie:
Povrchové poranenie

Patrí sem:

Odrenina
Pľuzgier (netermický)
Uhryznutie alebo uštipnutie hmyzom (nie jedovatým)
Pomliaždenie (kontúzia), vrátane podliatiny a modriny
Povrchové poranenie zapríčinené cudzím telesom (úlomkom) bez väčšej otvorenej rany
Otvorená rana
Patrí sem:
Bodná rana
Rezná rana
Tržná rana s (prenikajúcim) cudzím telesom (bez postihnutia hlbších štruktúr)
Tržná rana, bližšie neurčená
Uhryznutie zvieraťom
Zlomeniny
Patrí sem:
Zlomenina s posunom
Zatvorená zlomenina s oneskoreným hojením alebo bez neho:
• jednoduchá
• pochodová
• pozdĺžna
• prasklina
• subperiostálna
• špirálovitá
• trieštivá
• úrazové uvoľnenie epifýzy
• vtlačená
• vyzdvihnutá
• zaklinená
Pomliaždenie kosti (bone bruise) – treba použiť Pravidlá kódovania
Luxačná zlomenina
Otvorená zlomenina so spomaleným hojením alebo bez neho:
• infikovaná
• jamková
• komplikovaná vaicnásobná
• s cudzím telesom
• s prepichnutím
• strelná
Nepatrí sem:
Hojenie zlomeniny v malpozícii (M84.0-)
Nespojenie koncov zlomeniny [pseudoartróza] (M84.1-)
Patologická zlomenina (M84.4-)
Patologická zlomenina pri osteoporóze (M80.-)
Stresová zlomenina (M84.3-)
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie
Patrí sem:
Natiahnutie
Natrhnutie väzov
Odrtrhnutie kĺbu (kĺbového púzdra)
Podvrtnutie
Úrazový(á) (é):
• hemartros
• natrhnutie klbového puzdra
• roztrhnutie klbového puzdra
• subluxácia klbového puzdra
Vykĺbenie
Poranenie nervov a miechy
Patrí sem:
Porušenie súvislosti nervov a miechy
Poranenie miechy, kompletné alebo nekompletné
Úrazová (é):
• hematomyélia (krvácanie do miechy)
• kvadruplégia
• ochrnutie (prechodné)
• paraplégia
• prerušenie nervu
Poranenie krvných ciev
Patrí sem:
Natrhnutie cievy
Odtrhnutie cievy
Rezné poranenie cievy
Úrazové(ý) (á):
• prasknutie cievy
• tepnový hematóm
• vydutina alebo fistula (artériovenózna)
Poranenie svalov a šliach a fascií
Patrí sem:
Natiahnutie svalu alebo šľachy
Natrhnutie svalu alebo šľachy
Odtrhnutie svalu alebo šľachy
Rezné poranenie svalu alebo šľachy
Úrazové roztrhnutie svalu alebo šľachy
Vyvrtnutie
Drvivé poranenia
Úrazová amputácia
Poranenia vnútorných orgánov
Patrí sem:
Pomliaždenie vnútrorných orgánov
Poranenie tlakovou vlnou (výbuchom)
Poranenie otrasom vnútrorných orgánov
Roztrhnutie vnútorných orgánov
Úrazový hematóm vnútorných orgánov
Bodné poranenie vnútorných orgánov
Natrhnutie vnútrorných orgánov
Iné a bližšie neurčené poranenia

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.