Podrobnejšie diagnózy:


Poznámka:

gestácia je v tejto kapitole hlavným termínom pre graviditu, pôrod a šestonedelie, termín matka je hlavným termínom pre ženu počas tohto obdobia.

Nepatrí sem:

Osteomalácia v šestonedelí (M83.0-)
Popôrodná nekróza hypofýzy (E23.0)
Porucha psychiky a správania v šestonedelí (F53.-)
Tetanus v gravidite, počas pôrodu a v šestonedelí (A34)
Dohľad:
• nad normálnou graviditou (Z34)
• nad rizikovou graviditou (Z35.-)
Poranenia, otravy a niektoré určené následky vonkajších príčin  (S00 – T88.1, T88.6 – T98)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.