Podrobnejšie diagnózy:


Nepatria sem:

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00 – P96)
Niektoré infekčné a parazitové choroby (A00 – B99)
Komplikácie gravidity, pôrodu a šestonedelia (O00 – O99)
Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)
Nádory (C00 – D48)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00 – R99)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.