Podrobnejšie diagnózy:


Patria sem:

Poruchy psychického vývinu

Nepatria sem:

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 – R99)

V. kapitola – Duševné poruchy a poruchy správania (F00-F99)
Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.