Podrobnejšie diagnózy:


Poznámka:

všetky nádory, funkčne aktívne alebo neaktívne, sú zatriedené v II. kapitole. Vhodné kódy tejto kapitoly chorôb (t. j. E05.8, E07.0, E16 – E31, E34) sa môžu použiť ako prídavné kódy na vyjadrenie funkčnej aktivity nádoru, ektopického endokrinného tkaniva, alebo hyperfunkcie či hypofunkcie endokrinnej žľazy pod vplyvom nádoru alebo iného chorobného stavu zatriedeného inde.

Nepatria sem:

Komplikácie gravidity, pôrodu alebo šestonedelia (O00 – O99)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 – R99)
Prechodné endokrinné a metabolické poruchy, špecifické pre plod a novorodenca (P70 – P74)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.