Podrobnejšie diagnózy:


Poznámka:

táto kapitola sa nemá používať na medzinárodné porovnávanie alebo na prvotné kódovanie mortality.

Položky Z00 – Z99 sú určené pre prípady, keď sa okolnosti iné ako choroba, poranenie a vonkajšia príčina, zatriedené pod položkami A00 – Y89, registrujú ako “diagnózy” alebo “problémy”. Môže sa to stať najmä v dvoch prípadoch:
(a) Keď osoba, ktorá môže, ale nemusí byť chorá, vyhľadá zdravotnícke služby s určitým cieľom, napríklad kvôli základnému ošetreniu, ako darca orgánu alebo tkaniva, na profylaktickú vakcináciu alebo na pohovor o probléme, ktorý sám osebe nie je chorobou alebo poranením.

(b) Keď určitá okolnosť alebo problém ovplyvňuje zdravotný stav osoby, ale nie je to prebiehajúca choroba alebo poranenie.Takéto faktory sa môžu objaviť počas prehliadok obyvateľstva, keď osoba môže, ale nemusí byť aktuálne chorá, alebo sa zjavujú ako dodatočné faktory v priebehu liečenia nejakej choroby alebo poranenia.

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.