Podrobnejšie diagnózy:


Nepatria sem:

Vrodené poruchy metabolizmu (E70 – E90)

XVII. kapitola – Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00-Q99)
Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.