Podrobnejšie diagnózy:


Nepatria sem:

Vrodené poruchy metabolizmu (E70 – E90)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.