Podrobnejšie diagnózy:


Patria sem:

Stavy, ktoré majú svoj pôvod v perinatálnom období, aj keď sa úmrtie alebo choroba vyskytli neskôr

Nepatria sem:

Vrodené vývojové chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 – Q99)
Endokrinné choroby, poruchy výživy a metabolizmu (E00 – E90)
Nádory (C00 – D48)
Novorodenecký tetanus (A33)
Úrazy, otravy a určité iné následky vonkajších príčin (S00 – T98)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.