draslikPravdepodobne ste dosť opatrní a príliš nesolíte, zvlášť ak máte vyšší krvný tlak. Mali by ste dbať na zvýšený prísun draslíka. U niektorých ľudí môže draslík urobiť pre kontrolu krvného tlaku práve toľko ako znížený príjem sodíka. Draslík je tretím najčastejším prvkom v ľudskom tele po vápniku a fosfore.

Draslík je elektrolyt, látka prijímajúca kladný alebo záporný náboj, ak je rozpustený vo vodnatom prostredí krvi. Sodík a chloridy sú taktiež elektrolyty a organizmus potrebuje mať tieto látky v rovnováhe, aby mohol vykonávať rad nevyhnutných funkcií. Takmer všetok draslík je obsiahnutý vo vnútri buniek.

Funkcia draslíka


Tento minerál pomáha znižovať krvný tlak. Tento minerál môže ďalej pomáhať v prevencii vysokého krvného tlaku a mozgových aj srdcových príhodSpolu s ostatnými elektrolytmi vedie tento minerál nervové vzruchy, zahajuje svalový sťah a reguluje srdcový tep a tlak.

Draslík udržuje tiež množstvo tekutiny v bunkách, sodík reguluje množstvo mimobunkovej tekutiny, takže oba tieto minerály upravujú rovnováhu tekutín v organizme. Zároveň tiež umožňuje premenu krvného cukru – primárneho paliva organizmu – na glykogén, skladovateľnú formu energie, ukladaný v pečeni a vo svaloch. Je tiež prirodzeným diuretikom, takže pomáha odstraňovať z tela škodlivé látky a toxické splodiny metabolizmu.

Účinky draslíka

Mnoho vedeckých štúdií zhodne preukazalo, že ľudia, ktorých potrava draslíka obsahuje veľa, majú nižší krvný tlak než tí, ktorí ho v potrave majú málo. Platí to aj pri vysokom príjme sodíka, ale nízky prívod sodíka výsledky zlepšuje.

V jednej štúdí bolo 54 pacientov liečených na vysoký krvný tlak rozdelených do dvoch skupín; polovica dostávala normálnu stravu, druhej skupine bola podávaná strava bohatá na draslík. Po roku bolo možné významne znížiť podávanie liekov proti vysokému tlaku u 81 percent pacientov, ktorí jedli diétu bohatú draslíkom, zatiaľ čo v druhej skupine bolo možné znížiť množstvo liekov len u 29 percent.

Ďalšie priaznivé účinky

Svojím účinkom na krvný tlak tento minerál znižuje aj riziko srdcových ochorení a mozgových príhod. Podľa jednej štúdie sa u skupiny pacientov s vysokým tlakom, ktorí denne jedli jedno hlavné jedlo bohaté na tento minerál, znížilo riziko fatálnych mozgových príhod o 40 percent.

Pri dvanásťročnom sledovaní sa zistilo, že u mužov, ktorí mali v potrave minimálne množstvo draslíka, bola pravdepodobnosť akútnej mozgovej príhody dva a pol krát väčšia než u tých, ktorí dostávali tento minerál v maximálnom množstve. U žien s nízkym príjmom draslíka bolo riziko päťkrát väčšie.

Nedostatok draslíka

U inak zdravého človeka nie je pravdepodobné, že by nízky príjem draslíka vyvolal nepriaznivú odozvu. Pri ďalšom znižovaní hladiny tohto minerálu je prvým príznakom nedostatku svalová slabosť a nauzea (nevoľnosť až zvracanie). K závažnému nedostatku môže dôjsť u človeka, ktorý užíva silné diuretiká, ktoré znižujú hladinu tekutín v tele, alebo trpí ťažkými hnačkami alebo vracaním. Ak sa draslík nedopĺňa, môže tak jeho nízka hladina viesť až k srdcovému zlyhaniu.

Nadbytok draslíka

Toxické pôsobenie draslíka je veľmi nepravdepodobné, pretože väčšina ľudí ho môže bezpečne konzumovať až 18 g denne. K toxicite draslíkom môže dôjsť u chorých s ochorením obličiek alebo u ľudí, ktorí užívajú nadmerné množstvo potravinového doplnku s týmto minerálom. Medzi známky nadbytku tohto minerálu patrí svalová únava a nepravidelná činnosť srdca. Potravinové doplnky s draslíkom môžu aj v malom množstve pôsobiť podráždenie žalúdka a nevoľnosť.

Zdroje draslíka

Čerstvá zelenina a ovocie, napríklad zemiaky, banány, marhule a pomaranče, majú vysoký obsah draslíka. Dobrým zdrojom draslíka je aj mäso, hydina, mlieko a jogurt.

Užívanie draslíka

Odporúčaná denná dávka draslíka je od 2000 do 3500 mg pre ženy aj pre mužov. Tento minerál je obsiahnutý vo väčšine potravín, ale hlavným zdrojom je ovocie a zelenina. Mnohí ľudia však nejedia dostatok práve týchto životne dôležitých potravín, preto je v niektorých krajinách (napr. Anglicku) jeho príjem najmenej o 1000 mg menší ako odporúčaná dávka.

Väčšina ľudí nepotrebuje draslík v doplnkoch, ak neberie diuretiká. Snažte sa však získavať dostatočné množstvo tohto minerálu zo svojej dennej stravy. Pacienti užívajúci tzv. ACE inhibítory (lieky proti vysokému krvnému tlaku) alebo trpiaci ochorením obličiek, nesmú tento minerál brať vôbec. Ak potrebujete potravinové doplnky s draslíkom, užívajte ich pri jedle, aby sa znížilo dráždenie žalúdka.

Zaujímavosti a rady

Podľa možnosti upravujte zeleninu v pare alebo v mikrovlnnej rúre; varenie vo vode znižuje obsah draslíka. Varením vo vode strácajú zemiaky 50 percent tohto minerálu, varením v pare len necelých 6 percent. Potravinové doplnky nemajú obsahovať viac ako 99 mg v jednej tablete (vrátane kombinovaných multivitamínových prípravkov). Ak sa domnievate, že potrebujete užívať draslík, poraďte sa najprv so svojím lekárom.

Draslík má pozitívny vplyv na krvný tlak. U ľudí s normálnym krvným tlakom, ktorým bol pridávaný tento minerál k ich bežnej strave v dávke 2340 mg denne, došlo k priemernému poklesu systolického tlaku o 2 mm ortuťového stĺpca a diastolického o 1 mm. Tieto úplne nepatrné zmeny znížili riziko vývoja hypertenzie o 25 percent.

Draslík mal ešte väčší účinok u chorých s vysokým krvným tlakom, u ktorých došlo k poklesu o 4,4 mm stĺpca u systolického a o 2,5 mm u diastolického tlaku. Trvalá fyzická námaha vyčerpáva hladinu draslíka vo svaloch, takže športovci musia opakovane dopĺňať zásoby tohto minerálu.

Buďte opatrní v prípade

Ak trpíte ochorením obličiek alebo užívate lieky na zníženie krvného tlaku či na srdcové ťažkosti. Užívajte draslík len po porade s lekárom. Ak máte zdravotné problémy, poraďte sa o užívaní potravinových doplnkov s obsahom tohto minerálu so svojím lekárom.