bulímiaBulímia (Bulimia nervosa) je charakterizovaná ako porucha príjmu potravy, podobne ako anorexia. Spočíva v nadmernom prejedaní a následnými opakujúcimi sa vyvrhovaniami potravy. Človek postihnutý bulímiou je neustále sužovaný subjektívnym pocitom zvýšenej telesnej hmotnosti, a preto považuje za nevyhnutné svoju hmotnosť kontrolovať. Zažíva striedavé obdobia hladovania, prejedania, užívania preháňadiel a odvodňovacích prostriedkov.

Bulímiu je možné diagnostikovať aj u ľudí, ktorí vynútene nezvracajú. Ochorenie bulímia sa objavuje najmä u dievčat medzi 13 a 18 rokmi, ale nemožno ju vylúčiť ani u žien či dievčat inej vekovej kategórie alebo u mužov. Bulímia a iné poruchy príjmu potravy sa liečia pomocou psychoterapie.

Príčiny bulímie


Vzhľadom k tomu, že žijeme vo svete, kde približne 60% dievčat nie je spokojných so svojou postavou, je úplne jasné, aké sú príčiny ochorenia bulímie. Väčšina dievčat si želá schudnúť a sú ochotné urobiť preto čokoľvek, aj keby to znamenalo poddať sa tak závažnej chorobe, akou bulímia bezpochyby je. Dostávajú sa do štádia, kedy ľahko zamenia normálny stravovací režim za nebezpečnú redukčnú diétu. Takéto obmedzenie príjmu potravy sa však nedá vydržať, a preto nastáva obdobie prejedania a vracania. Nasledujú obrovské výčitky spojené s mnohými zdravotnými komplikáciami.

Príznaky bulímie

Bulímia a jej príznaky sú spočiatku veľmi nenápadné. Môžu sa skrývať v nevhodných stravovacích zvyklostiach. Nápadné sú až straty jedla, nálezy preháňadiel a jasné známky zvracania. Takto postihnutí ľudia trpia narušením psychickej pohody a osobnosti. Bližšie môžeme toto ochorenie definovať pomocou precitlivenosti, podráždenosti či kolísaním nálad. Častým dôsledkom vychudnutosti je potom zvýšená citlivosť na chlad, oslabený krvný obeh, plynatosť, pocity nevoľnosti a osteoporóza.

Liečba bulímie

Ako už bolo povedané, bulímia a iné poruchy príjmu potravy, sa liečia psychoterapiou. Ochorenie je predovšetkým psychického pôvodu, a preto je potrebné hovoriť o príčinách nadmerného prejedania sa a následného zvracania. Problémy spojené s bulímiou, ako fyzické ťažkosti, nevhodný stravovací režim, pocity viny a depresie zasahujú do každodenného života pacienta. Tieto ťažkosti postupne prenáša aj do iných oblastí života. Prevaha depresívnych symptómov ustúpi, keď sa postihnutému podarí získať kontrolu nad príjmom potravy a normalizovať stravovací režim.

Ako doplnkovú liečbu je možné brať B komplex a materskú kašičku, na podporu trávenia, dodanie živín a zlepšenie psychickej pohody.

Kedy vyhľadať lekára

Ľudia trpiaci bulímiou si väčšinou svoj problém ani neuvedomujú, svoje správanie považujú za úplne normálne a spoločensky prijateľné. V okamihu, kedy si uvedomia, že všetko nie je úplne v poriadku, zažívajú zase pocity hanby a so svojimi starosťami sa radšej nechcú zverovať. Bohužiaľ, bulímia je ochorenie psychického pôvodu, a preto je vo väčšine prípadov lekárska pomoc absolútne nevyhnutná. Je veľmi dôležité zachytiť jej príznaky ešte v okamihu zárodku, pretože ťažkosti s ňou spojené sa môžu zhoršovať závratnou rýchlosťou.

Za nebezpečné sa považuje, pre väčšinu ľudí úplne neškodné, vracanie. Môže dôjsť k bolestivému poraneniu krku a pažeráka a s tým spojené infekcie. Ďalej sa vyskytujú opuchy slinných žliaz (opuchnutá tvár), narušenie rovnováhy telesných tekutín a solí a v neposlednom rade nadmerné zaťaženie srdca a obličiek.

Bulímia – zaujímavosti a rady

Každe dvadsiate dievča v Slovenskej republike trpí mentálnou bulímiou. Niektoré dievčatá (2%) trpia vracaním už v štrnástich rokoch. Opačné pohlavie je na tom predsa len o niečo lepšie. Len asi 5% mužov trpí ochorením bulímie.