RNAVysvetlenie: skratka pre ribonukleovú kyselinu, nahradila kedysi používanú skratku RNK
« Späť na slovník