RNAVysvetlenie: skratka pre ribonukleovú kyselinu, nahradila kedysi používanú skratku RNK
RNA
Ohodnoťte
« Späť na slovník