Kód diagnózy podľa MKCH-10: F064
Vysvetlenie diagnózy: Porucha s charakteristickými znakmi generalizovaného stavu úzkosti (F41.1), panickej poruchy (F41.0) alebo ich kombinácie, v dôsledku organickej choroby.
Nepatria sem:
Úzkostné poruchy neorganického pôvodu, bližšie neurčené (F41.-)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.