Kód diagnózy podľa MKCH-10: F321
Vysvetlenie diagnózy: Porucha sa zvyčajne prejavuje štyrmi alebo viacerými zo spomenutých príznakov. Pacient má pravdepodobne dosť veľké ťažkosti pri pokračovaní v každodennej činnosti.

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.