steroidyVysvetlenie: biologicky dôležité látky vyskytujúce sa v živých organizmoch
« Späť na slovník