celiakiaVysvetlenie: ochorenie tenkého čreva prejavujúce sa hnačkami, precitlivelosť na lepok
« Späť na slovník