celiakiaVysvetlenie: ochorenie tenkého čreva prejavujúce sa hnačkami, precitlivelosť na lepok
celiakia
Ohodnoťte
« Späť na slovník