baktériaVysvetlenie: jednobunkový mikroorganizmus bez jadra, spôsobujúci ochorenia ľudí, zvierat aj rastlín, často využívaný vo farmaceutickom priemysle
« Späť na slovník