arytmiaVysvetlenie: nepravidelnosť pohybu, nepravidelný rytmus (napríklad srdcová arytmia), porucha rytmu
« Späť na slovník