alergiaVysvetlenie: zvýšená až chorobná citlivosť organizmu voči niektorým látkam, alebo vonkajším podnetom, precitlivenosť
« Späť na slovník