Kód diagnózy podľa MKCH-10: E52
Vysvetlenie diagnózy: Patrí sem:
Nedostatok:
• niacínu (tryptofán)
• kyseliny nikotínovej
Pelagra ( podmienená alkoholová)
Nepatria sem:
Následky nedostatku niacínu (E64.8)

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.