zygomaVysvetlenie: jedna z lebečných kostí, šijová kosť
« Späť na slovník