veziko-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom mechúr, mechúrový
« Späť na slovník