uro-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom moč, močový
« Späť na slovník