tuberkulózaVysvetlenie: chronické infekčné ochorenie spôsobené tzv. Kochovými bacilmi a postihujúce rôzne časti tela, predovšetkým pľúca
« Späť na slovník