telekinézaVysvetlenie: schopnosť vyvolávať pohyby predmetov psychickým pôsobením a bez dotyku ktoroukoľvek časťou tela
« Späť na slovník