spiro-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom dych, dýchanie, dychový
« Späť na slovník