sexualitaVysvetlenie: pohlavnosť, pohlavný život jedinca, fyzické vzťahy medzi príslušníkmi oboch pohlaví
« Späť na slovník