pesimizmusVysvetlenie: záporný postoj, nedôvera v kladné hodnoty života, osobná a spoločenská beznádejnosť
« Späť na slovník