paragrafiaVysvetlenie: porucha schopnosti písať
« Späť na slovník