panikaVysvetlenie: zdesenie, zmätok, strata rozvahy, nekontrolovateľný a nezvládnuteľný zmätok veľkého davu ľudí
« Späť na slovník