ovocytVysvetlenie: bunka vznikajúca pri dozrievaní vajíčka, oocyt
Ohodnoťte
« Späť na slovník