ovocytVysvetlenie: bunka vznikajúca pri dozrievaní vajíčka, oocyt
« Späť na slovník