okluzorVysvetlenie: prostriedok na zakrytie oka používaný pri liečbe detskej škuľavosti
« Späť na slovník