narkotizáciaVysvetlenie: strata vnímania bolesti a strata vedomia pacienta vyvolaná narkotikami, napríklad pri operácii
« Späť na slovník