narkomániaVysvetlenie: chorobná túžba po omamných látkach a ich trvalé užívanie, závislosť na omamných látkach
« Späť na slovník