mortinatalitaVysvetlenie: počet mŕtvo narodených v pomere k tisíc živo narodeným
« Späť na slovník