mongolizmusVysvetlenie: vrodená chyba prejavujúca sa poruchou duševného a telesného vývoja, najmä vrodenou úchylkou vo formovaní obličaja, vrodená mentálna retardácia spôsobená chromozómovou odchýlkou, Downova choroba
« Späť na slovník