molalitaVysvetlenie: koncentrácia roztoku vyjadrená počtom molov rozpustenej 1 litra látky v 1 kg rozpúšťadla, molarita
« Späť na slovník