maskulinitaVysvetlenie: mužské rysy chovania
« Späť na slovník