makropsiaVysvetlenie: zraková porucha, pri ktorej postihnutý vidí predmety väčšie ako v skutočnosti sú
« Späť na slovník