makrografiaVysvetlenie: chorobné písanie veľkými písmenami
« Späť na slovník