lineárnyVysvetlenie: priamočiary, týkajúci sa priamky, štíhly, leptosómny, astenický, dolichomorfný (typ človeka)
« Späť na slovník