leptospirózaVysvetlenie: ochorenie zvierat vyvolané leptospirami, prenosné na človeka
« Späť na slovník