erytro-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom červený, alebo typ priestorového usporiadania molekúl
« Späť na slovník